Meny

Grafisk profil

Profilen kommer löpande att fyllas på och förbättras. Har du ett gott exempel som kan hjälpa och inspirera andra eller har du kanske hittat något du tycker vi kan förtydliga eller förklara bättre? Hör av dig!

En grafisk profil är ett viktigt redskap för att skapa tydlighet och enlighet i en organisation. Cirkus kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt och genom flera olika kanaler. För att alla ska förstå att det är just Cirkus som är avsändare måste allt material utformas på ett enhetligt sätt. Här kommer den grafiska profilen in. Med sina regler och råd, hjälper den oss att få vår kommunikation att framstå som konsekvent samtidigt som den gör det tydligt för mottagaren att informationen kommer från just Cirkus. Med ett sammanhängande grafiskt utseende skapar vi igenkännande och får mer genomslagskraft i vår kommunikation samtidigt som vi uppfattas som mer professionella.