Meny

Grafiskt element

För att skapa en tydlig profilering och en röd tråd i den visuella kommunikationen använder vi oss av olika grafiska element.

MÖNSTER

Mönstret gestaltar en klassisk form med tydlig historisk koppling. Det symboliserar elegans, professionalism och tradition, allt det som Cirkus varumärke står för.

Mönstret har ett mycket brett användningsområde och genom att välja olika beskärningar ökar variationen. Det fungerar utmärkt som sidhuvud eller sidfot och kan även användas som bakgrund, för sig själv eller i kombination med text eller bild.

BADGES

För att kunna lyfta fram särskilt viktigt innehåll och ytterligare förstärka profilen finns det badges i form av en cirkel med utrymme för budskap. Badgen finns i basfärgerna Cirkusgrön och Cirkusgul. Texten ska alltid vara i versaler. Badgen kan användas i olika applikationer t.ex. annonser, trycksaker, kontorsmaterial mm.

ORNAMENT

Vårt ornament förstärker den grafiska profilen och tydliggör den klassiska känslan samtidigt som det adderar en dimension i vårt visuella uttryck. Ornamentet passar bäst tillsammans med rubriktypsnittet Lust Script by Positype.