Idéer som förändrar världen

21-11-23 18:00 Lilla Cirkus, Stockholm
120 min

Lingvisten Noam Chomsky har sagt att alla frågor kan delas in i två kategorier: problem eller mysterier. Problem kan vi hitta svar på, mysterier är olösliga. Efter årtusenden av mänskligt tänkande har mysterier omvandlats till problem och filosofer har utmanat etablerade uppfattningar om den mänskliga naturen, vår plats i universum och verklighetens väsen. Idéer som …

Köp biljetter

Fri Tanke presenterar en kväll där vi genom filosofi, vetenskap och musik närmar oss människans eviga frågor: vad är en människa? Varför finns något snarare än ingenting? Har vi en själ?

Till vår hjälp har vi bjudit in filosoferna A.C. Grayling och Åsa Wikforss, fysikern Ulf Danielsson och författaren Torbjörn Elensky. Graylings nya bok Filosofins historia är utgångspunkten för samtalet.

Kvällen tonsätts av José González, som gör ett gästspel i Stockholm från sin USA-turné.

 

Välkommen till Lilla Cirkus på Djurgården i Stockholm!

 

Medverkande:

A.C. Grayling, grundare och rektor vid New College of the Humanities vid Northeastern University i London där han också är professor i filosofi, aktuell med Filosofins historia

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, aktuell med Därför demokrati

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet, aktuell med Världen själv

Torbjörn Elensky, författare aktuell med Absolut text

Book a table