Köp- och kundvillkor Cirkus Arena & Restaurang AB

Cirkus köp- och kundvillkor följer Ticketmasters ordinarie köpvillkor med tillägg enligt nedan:

Inställt eller flyttat evenemang

1. Vid inställt evenemang återbetalas biljettpris exklusive serviceavgift och eventuella andra administrativa avgifter.
2. Merförsäljningsvaror som inte har levererats innan ett inställt evenemang återbetalas exklusive serviceavgift och eventuella administrativa avgifter.
3. Vid flyttat evenemang gäller biljett och eventuella merförsäljningsvaror till det nya datumet för evenemanget.
4. Vid flyttat evenemang om det nya datumet för evenemanget inte accepteras av kunden återbetalas biljettpris samt merförsäljningsvaror exklusive serviceavgift och administrativa avgifter.
5. För återbetalning vid flyttat evenemang krävs att biljettköpare meddelar Cirkus, senast 30 dagar efter kommunikation skett att evenemanget flyttats, att biljettköparen begära återbetalning. Har sådant meddelande inte skickats har biljettköparen inte rätt till återbetalning och biljetten gäller till det nya datumet för evenemanget.
6. Vid inställt evenemang som orsakats av faktorer utanför Cirkus kontroll, såsom myndigheters avrådan, beslut, restriktioner eller dylikt, har Cirkus rätt att applicera andra regler än ovan avseende återbetalning. Detta beror på överenskommelser mellan Cirkus och arrangören av evenemanget ifråga.
7. Återbetalning hanteras av respektive försäljningsställe.
8. Övriga kostnader i samband med planerat evenemangsbesök, såsom resa, hotell etc. ersätts inte.

Allmänna villkor

1. Cirkus och arrangören förbehåller sig rätten att makulera bokning om villkor ej efterföljs.
2. Cirkus eller arrangören av evenemanget ansvarar inte för biljetter köpta från andra personer, organisationer eller företag än Cirkus och Ticketmaster.
3. Om din plats skulle få skymd sikt på grund av att teknik- eller scenutrustning har tillkommit eller flyttats – kontakta personal på arenan. Cirkus och arrangören försöker alltid erbjuda en ny plats om möjligt, dock ej för platser som har sålts med ”skymd sikt”, ”sidosikt” el liknande. invändningar på din plats måste alltid meddelas direkt och efter genomfört evenemang betraktas din plats som godkänd av dig.

Book a table