Köp- och kundvillkor Cirkus Arena & Restaurang AB

Cirkus köp- och kundvillkor följer Ticketmasters ordinarie köpvillkor med tillägg enligt nedan:

Cirkus Arena & Restaurang följer utvecklingen av Covid-19, de åtgärder, restriktioner och råd som föreskrivs av myndigheter. Våra åtgärder överensstämmer även helt med Visitas rekommendationer. Från och med den 1 december 2021 införs vaccinationsbevis för alla deltagare över 18 år på inomhusevenemang med fler än 100 deltagare. Detta påverkar samtliga evenemang på Cirkus Arena & Restaurang och såklart även våra besökare.

Genom att köpa biljett till evenemang på Cirkus och boka bord i vår restaurang samtycker du också till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget eller bokningen. Det innebär att från och med den 1 december 2021 ska du som gäst kunna uppvisa giltigt vaccinationsbevis samt legitimation vid ankomst.

Varje enskild arrangör bestämmer själva över eventuella återköp. Har du frågor om din biljett hänvisar vi därför till arrangören för just ditt evenemang.

Vi uppdaterar vår information på cirkus.se regelbundet samt skickar viktig information inför evenemang till biljettköpare via mejl. Nedan följer information och instruktioner för gäster på Cirkus från och med den 1 december 2021.

  • Här kan du som har vaccinerat dig med två eller fler doser ladda hem ditt vaccinationsbevis: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ 
  • Vaccinationsbeviset måste vara giltigt! För att vaccinationsbeviset ska vara giltigt ska det ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Från utfärdande/nedladdning är det giltigt i upp till sex månader.
  • Vaccinationsbevis samt giltig legitimation visar du upp för Cirkuspersonal innan du passerar entrén. 
  • Vi godtar uppvisning av vaccinationsbevis både digitalt och utskrivet.
  • Saknar du vaccinationsbevis på grund av medicinska skäl ska du ta med dig ett intyg utfärdat av din läkare i vilket det framgår att du av medicinska skäl avråds att vaccinera dig. 
  • Saknar du vaccinationsbevis kan vi enligt restriktionerna inte ta emot dig. Vi hänvisar dig då vidare till respektive arrangör för mer information om ditt biljettköp. Vilken arrangör du ska kontakta hittar du på cirkus.se och sidan för just ditt evenemang. 
  • Läs mer här: Inför ditt besök

Inställt eller flyttat evenemang

1. Vid inställt evenemang återbetalas biljettpris exklusive serviceavgift och eventuella andra administrativa avgifter.
2. Merförsäljningsvaror som inte har levererats innan ett inställt evenemang återbetalas exklusive serviceavgift och eventuella administrativa avgifter.
3. Vid flyttat evenemang gäller biljett och eventuella merförsäljningsvaror till det nya datumet för evenemanget.
4. Vid flyttat evenemang om det nya datumet för evenemanget inte accepteras av kunden återbetalas biljettpris samt merförsäljningsvaror exklusive serviceavgift och administrativa avgifter.
5. För återbetalning vid flyttat evenemang krävs att biljettköpare meddelar Cirkus, senast 30 dagar efter kommunikation skett att evenemanget flyttats, att biljettköparen begära återbetalning. Har sådant meddelande inte skickats har biljettköparen inte rätt till återbetalning och biljetten gäller till det nya datumet för evenemanget.
6. Vid inställt evenemang som orsakats av faktorer utanför Cirkus kontroll, såsom myndigheters avrådan, beslut, restriktioner eller dylikt, har Cirkus rätt att applicera andra regler än ovan avseende återbetalning. Detta beror på överenskommelser mellan Cirkus och arrangören av evenemanget ifråga.
7. Återbetalning hanteras av respektive försäljningsställe.
8. Övriga kostnader i samband med planerat evenemangsbesök, såsom resa, hotell etc. ersätts inte.

Allmänna villkor

1. Cirkus och arrangören förbehåller sig rätten att makulera bokning om villkor ej efterföljs.
2. Cirkus eller arrangören av evenemanget ansvarar inte för biljetter köpta från andra personer, organisationer eller företag än Cirkus och Ticketmaster.
3. Om din plats skulle få skymd sikt på grund av att teknik- eller scenutrustning har tillkommit eller flyttats – kontakta personal på arenan. Cirkus och arrangören försöker alltid erbjuda en ny plats om möjligt, dock ej för platser som har sålts med ”skymd sikt”, ”sidosikt” el liknande. invändningar på din plats måste alltid meddelas direkt och efter genomfört evenemang betraktas din plats som godkänd av dig.

Book a table