Regeringsbeslut om sammankomster – så påverkas du som gäst hos oss


SÄKER ARENA

ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR DITT BESÖK PÅ CIRKUS MED ANLEDNING AV COVID-19

För oss på Cirkus är det enormt viktigt att du som gäst hos oss känner dig säker och trygg när du besöker någon av våra shower eller föreställningar. Här ser du de åtgärder vi gör, för att skapa en säker arena med hänsyn till Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden våra åtgärder efter rådande riktlinjer.

VAD GÄLLER FÖR MIG SOM GÄST?

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, så ber vi dig stanna hemma och välkomnar tillbaka dig vid ett annat tillfälle. Vi uppmanar alla som planerar att delta i våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I de mail vi skickar inför ditt besök informerar vi om vilka åtgärder vi gjort på arenan för att öka säkerheten och påminner om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Känner du symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta vår biljettkassa för ombokning.

VAD GÄLLER FÖR CIRKUS PERSONAL?

För Cirkus personal gäller att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. Vi uppmanar alla som jobbar med våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

FLER ÅTGÄRDER FÖR DIN TRYGGHET

 • Vi har reducerat antal publikplatser i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens riktlinjer.
 • Vi har anpassat möbleringen för att skapa utrymme mellan sällskap enligt riktlinjerna.
 • Insläpp i lokalen anpassas för att erhålla avstånd mellan varje sällskap.
 • Utsläpp ur lokalen genomförs med avstånd mellan varje sällskap och vi har utökat antalet utgångar.
 • Vi använder endast garderober där det är nödvändigt, samt ökar garderobskapaciteten för att upprätthålla avstånd.
 • Våra publikvärdar finns alltid på plats på arenorna och hjälper till vid in- och utpassering, vid toaletterna, samt assisterar för att säkert placera gästerna.
 • Genom att kontinuerligt påminna våra besökare om god handhygien och om att hålla avstånd med hjälp av skyltning samt markeringar i golvet vid entréer, på toaletter samt utgångar.
 • Vi har ett stort antal väl uppmärkta stationer med handsprit vid in- och utgångar samt i anslutning till toaletter och garderob.
 • Vi har utökade städrutiner. Städningen sker med ökad frekvens. Toaletterna har där det behövs gjorts till unisex. Detta för att eliminerar köer.
 • Vi följer aktuella riktlinjer för restaurang/servering vad gäller mat och dryck, enligt FHM:s riktlinjer.
 • Riskbedömning sker kontinuerligt med hänsyn till FHM:s och smittskyddsläkares rekommendationer.

Vi tackar er alla för det tålamod och den förståelse vi möter i denna speciella tid.

Kärlek,

Cirkuspersonalen

Läs mer om beslutet på www.regeringen.se och om rekommendationen på www.folkhalsomyndigheten.se

Book a table