Regeringsbeslut om sammankomster – så påverkas du som gäst hos oss


Sidan uppdateras kontinuerligt, senast 2021-08-25.
Särskilda begränsningar gäller för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 under allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – så påverkas du som gäst hos oss.

SÄKER ARENA

ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR DITT BESÖK PÅ CIRKUS MED ANLEDNING AV COVID-19
För oss på Cirkus är det enormt viktigt att du som gäst hos oss känner dig säker och trygg när du besöker vår restaurang eller någon av våra shower, konserter eller föreställningar.

Vi följer alltid myndigheternas beslut gällande restriktioner och rekommendationer samt anpassar vår arena enligt de direktiv som finns.

I nuläget gäller att arrangemang inomhus med anvisade sittplatser har ett deltagartak på 300 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en (1) meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer. Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se.

Nedan ser du de åtgärder vi vidtar för att skapa en säker arena med hänsyn till Covid-19.

VAD GÄLLER FÖR MIG SOM GÄST?

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, ber vi dig att stanna hemma och välkomnar dig tillbaka vid ett annat tillfälle istället. Vi uppmanar alla som planerar att delta i våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I de mejl vi skickar ut inför ditt besök informerar vi om vilka åtgärder vi vidtagit i arenan för att öka säkerheten och påminner också samtliga gäster om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Känner du symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta vår biljettkassa för ombokning.

VAD GÄLLER FÖR CIRKUS PERSONAL?

För Cirkus personal gäller självklart att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. Vi uppmanar alla som jobbar med våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

FLER ÅTGÄRDER FÖR DIN TRYGGHET

Vi reducerar antal publikplatser i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens riktlinjer.

Vi anpassar möbleringen för att skapa utrymme mellan sällskap enligt riktlinjerna.

Insläpp i lokalen anpassas för att erhålla avstånd mellan varje sällskap.

Utsläpp ur lokalen anpassas för att erhålla avstånd mellan varje sällskap och vi har dessutom utökat antalet utgångar.

Vi utökar garderobskapaciteten och barkapaciteten för att upprätthålla avstånd och minimera köbildning.

Våra publikvärdar finns alltid på plats i arenorna och hjälper till vid in- och utpassering.

Vi påminner kontinuerligt våra besökare om god handhygien och om att hålla avstånd till varandra med hjälp av bland annat skyltning och utrop i vårt högtalarsystem.

Vi har väl uppmärkta stationer med handdesinfektion vid in- och utgångar samt i anslutning till restaurang, toaletter, garderober och barer.

Vi har utökade städrutiner. Städningen sker med ökad frekvens och vi använder oss av ytdesinfektion till t.ex. betalterminaler och dörrhandtag.

Toaletterna har där det behövs gjorts till unisex. Detta för att eliminera köer.

Vi följer aktuella riktlinjer för restaurang/servering vad gäller mat och dryck.

Riskbedömning av planerade evenemang sker kontinuerligt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi tackar er alla för det tålamod och den förståelse vi möter i denna speciella tid.

Kärlek,
Cirkuspersonalen

Läs mer om besluten på www.regeringen.se och om rekommendationerna på www.folkhalsomyndigheten.se

Book a table