Hållbarhetsarbete

Cirkus värnar om miljön

Historiska Cirkus på Djurgården i Stockholm vill vara ett tillhåll för roligheter, samkväm och oliktänkande. Vår ambition är att skapa extraordinära, udda och oväntade upplevelser, oavsett om du kommer hit för en konsert, en middag eller bara en kopp kaffe. För att Cirkus ska kunna fortsätta vara en del av underhållningsindustrin för kommande generationer är vårt hållbarhetsarbete av högsta prioritet, i såväl ledningsgrupp som det dagliga arbetet.

ISO CERTIFIERING

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har Cirkus Venues valt att genomgå en ISO Certifiering som hänvisar till gruppens arbete mot att minska den totala miljöbelastningen.

Den 26 Juli 2022 blev vi certifierade av Svensk Certifiering Norden AB. Det fortskridande arbetet stannar dock inte här. För att behålla certifieringen behöver Cirkus Venues arbete med det hållbarhetsarbete som ISO-certifieringen godkänt på en daglig basis.

HÅLLBARHETSPOLICY

För att Cirkus Venues ledningsgrupp ska kunna fatta långsiktiga beslut likväl som att de snabba besluten på daglig basis ska underlättas har Cirkus Venues valt att ta fram en hållbarhetspolicy.

Hållbarhetspolicy ämnar alla cirkus Venues enheter och dotterbolag på Djurgården och ska ligga som grund för samtliga medarbetare inom koncernen.

Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete får internationellt erkännande

Djurgården är en av världens mest hållbara storstadsdestinationer. Detta enligt organisationen Green Destinations, som på tisdagen gav sin högsta utmärkelse Green Destinations Platinum Award. 

Utmärkelsen ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom en rad områden. Kriterierna gäller hållbar förvaltning, djur och natur, miljö och klimat, kultur och tradition, social hållbarhet samt gästfrihet. Kriterierna utgår ifrån de 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030.

I en oberoende granskning lyfts Djurgårdens hållbarhetsarbete under de senaste sex åren fram som ”en inspiration för fler storstadsdestinationer som visar att det är möjligt att arbeta i en hållbar riktning även för dessa destinationer.”

Ingmari Pagenkemper, VD för Cirkus Venues säger: ”Kungliga Djurgården har ju både ett stort kulturhistoriskt värde och är också är en av Sveriges viktigaste turistdestinationer. Vi har ett enormt viktigt ansvar för att förvalta och fortsätta utveckla Djurgården på ett hållbart sätt samtidigt som vi vill skapa en attraktiv mötesplats för att fortsätta locka hit turister och stockholmare. Det är ett väldigt spännande och utmanande arbete som jag är glad och stolt över att vi gör tillsammans och att vi får uppmärksamhet för det.

Book a table