Hållbarhetsarbete

Cirkus värnar om miljön

Historiska Cirkus på Djurgården i Stockholm vill vara ett tillhåll för roligheter, samkväm och oliktänkande. Vår ambition är att skapa extraordinära, udda och oväntade upplevelser, oavsett om du kommer hit för en konsert, en middag eller bara en kopp kaffe. För att Cirkus ska kunna fortsätta vara en del av underhållningsindustrin för kommande generationer är vårt hållbarhetsarbete av högsta prioritet, i såväl ledningsgrupp som det dagliga arbetet.

ISO CERTIFIERING

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har Cirkus Venues valt att genomgå en ISO Certifiering som hänvisar till gruppens arbete mot att minska den totala miljöbelastningen.

Den 26 Juli 2022 blev vi certifierade av Svensk Certifiering Norden AB. Det fortskridande arbetet stannar dock inte här. För att behålla certifieringen behöver Cirkus Venues arbete med det hållbarhetsarbete som ISO-certifieringen godkänt på en daglig basis.

HÅLLBARHETSPOLICY

För att Cirkus Venues ledningsgrupp ska kunna fatta långsiktiga beslut likväl som att de snabba besluten på daglig basis ska underlättas har Cirkus Venues valt att ta fram en hållbarhetspolicy.

Hållbarhetspolicy ämnar alla cirkus Venues enheter och dotterbolag på Djurgården och ska ligga som grund för samtliga medarbetare inom koncernen.

Book a table