Säkerhet på Cirkus

Angående Polismyndighetens beslut om totalt väskförbud på större evenemang

Den 1 november beslutade Polismyndigheten om ett totalt väskförbud vid större evenemang i Sverige. Förbudet gäller större idrottsevenemang, konserter och festivaler.

Tidigare i höstas ändrades terorrhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala, väskförbudet vid större evenemang är en följd av den skärpningen.

Väskförbudet gäller tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga evenemang och införs successivt när nya tillstånd söks. Redan beviljade tillstånd omfattas inte.

Cirkus scener omfattas inte av förbudet då evenemang på Cirkus inte är föremål för enskilda tillstånd. Väskförbudet gäller alltså generellt sett inte de evenemang som genomförs på Cirkus Arena och Restaurang. Av hänsyn till våra gäster och vår personal är vi ändå restriktiva vad gäller väskor – lämna därför din väska hemma när du besöker Cirkus.

  • Små väskor, mindre än 20x30 cm, kan tas med in i respektive salong.
  • Större väskor lämnas hemma – med undantag för barns skötväskor samt medicinska skäl. Större väskor som trots rekommendationen medtas, måste lämnas in i Cirkus bemannade garderob mot ordinarie kostnad: 30 kr per person samt 10 kr för extragods.
  • Kontroll av väskor kan förekomma, av den anledningen rekommenderar vi att du kommer till Cirkus i god tid innan evenemangets start.

En enskild arrangör på någon av Cirkus scener, kan fatta eget beslut om att totalt väskförbud ska gälla. Vilka evenemang detta gäller hittar ni information om på denna sida, vilken uppdateras löpande. De biljettköpare som berörs av det totala väskförbudet får även information två dagar innan genomförandet av evenemanget till den mejladress som användes i samband med biljettköpet.

Bedömningar av behovet för säkerhetsarbetet vid respektive evenemang i samråd med våra arrangörer görs fortsatt kontinuerligt.

Evenemang på Cirkus som berörs av totalt väskförbud

Denna sektion kommer uppdateras löpande med information kring vilka föreställningar som omfattas av totalt väskförbud.

De biljettköpare som berörs av det totala väskförbudet får även information två dagar innan genomförandet av evenemanget till den mejladress som användes i samband med biljettköpet.

Rutiner

På Cirkus fortsätter vi att arbeta med de rutiner som sedan tidigare finns i verksamheten vad gäller riskbedömning, säkerhet, utbildning samt utrymning.

Mer konkret består rutinerna i dagliga säkerhetskontroller av och i våra lokaler, genomgång av utrymningsrutiner samt handlingsplaner med berörd personal. Personalen är också i enlighet med polisens rekommendationer extra vaksamma vad gäller avvikande föremål, beteenden med mera.

Personalen du möter på Cirkus har genomgått en utbildning i terrorberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför också kontinuerligt HLR- och brandutbildningar med samtlig personal.

På polisens webbplats finns information om väskförbudet samt frågor och svar om den förhöjda terrorhotnivån: https://polisen.se/.

Vi vill att du som gäst även fortsättningsvis ska känna dig trygg och säker på Cirkus.

Book a table