Säkerhet på Cirkus

Angående Polismyndighetens beslut om väskförbud på större evenemang

Den 1 november 2023 beslutade Polismyndigheten om väskförbud vid större evenemang i Sverige. Nedan finns information om hur detta påverkar ert besök hos oss på Cirkus.

  • Små väskor, mindre än 20x30 cm – i storlek som ett A4-papper – får du ta med dig in i salongen.
  • Större väskor ser vi helst att du lämnar hemma. Behöver du ha med en större väska, måste den lämnas in i Cirkus bemannade garderob mot ordinarie kostnad.
  • I enlighet med Polismyndighetens bestämmelser gör vi undantag för barns skötväskor samt väskor som behövs av medicinska skäl.
  • Kontroll av väskor och visitering kan förekomma, kom därför i god tid till Cirkus innan evenemanget.

En enskild arrangör på någon av Cirkus scener, kan fatta eget beslut om att totalt väskförbud ska gälla, vilket innebär att ingen form av väska eller påse får medtas till Cirkus, oavsett storlek. Vilka evenemang detta gäller hittar ni på denna sida som uppdateras löpande. De biljettköpare som berörs av det totala väskförbudet får även information två dagar innan genomförandet av evenemanget till den mejladress som användes i samband med biljettköpet.

Bedömningar av behovet för säkerhetsarbetet vid respektive evenemang i samråd med våra arrangörer görs fortsatt kontinuerligt.

Evenemang på Cirkus som berörs av totalt väskförbud

Denna sektion kommer uppdateras löpande med information kring vilka föreställningar som omfattas av totalt väskförbud.

Totalt väskförbud innebär att ingen form av väska eller påse får medtas till Cirkus, oavsett storlek. Observera att det inte kommer finns någon möjlighet till förvaring av väskor eller påsar i anslutning till Cirkus. Undantag görs för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska samt för barns skötväskor. Dessa väskor kommer att genomgå en kontroll av säkerhetspersonalen på plats.

De biljettköpare som berörs av det totala väskförbudet får även information två dagar innan genomförandet av evenemanget till den mejladress som användes i samband med biljettköpet.

Rutiner

På Cirkus fortsätter vi att arbeta med de rutiner som sedan tidigare finns i verksamheten vad gäller riskbedömning, säkerhet, utbildning samt utrymning.

Mer konkret består rutinerna i dagliga säkerhetskontroller av och i våra lokaler, genomgång av utrymningsrutiner samt handlingsplaner med berörd personal. Personalen är också i enlighet med polisens rekommendationer extra vaksamma vad gäller avvikande föremål, beteenden med mera.

Personalen du möter på Cirkus har genomgått en utbildning i terrorberedskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför också kontinuerligt HLR- och brandutbildningar med samtlig personal.

På polisens webbplats finns information om väskförbudet samt frågor och svar om den förhöjda terrorhotnivån: https://polisen.se/.

Vi vill att du som gäst även fortsättningsvis ska känna dig trygg och säker på Cirkus.

Book a table